Realizatorzy

Makroregion centralny:

·       Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med Eleonory Reicher w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społeczno – Ekonomicznej (FASE)

ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa
tel.: 22 670 91 55
e-mail: odkleszczowe@spartanska.pl

Partner: Fundacja Aktywności Społeczno – Ekonomicznej

·       Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny,

ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa
telefon centrali: (0-22) 54-21-200

e-mail: odkleszczowe@pzh.gov.pl

·       Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej

90-549 Łódź, ul, Żeromskiego 113

tel. 42 639 34 65

Makroregion wschodni:

·     Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie

ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm

telefon: (82) 5623223

Partner : Fundacja Planuj Zdrowie

·       Szpital Ogólny im. dr med. Witolda Ginela w Grajewie

ul. Konstytucji 3 Maja 34
19-200 Grajewo 

Tel. centrala:  86 272 32 71

Program profilaktyki chorób odkleszczowych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji © 2021 | Polityka prywatności

Skip to content