Kto może wziąć udział w projekcie?

Sprawdź czy kwalifikujesz się do udziału w programie profilaktyki chorób odkleszczowych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

W projekcie może wziąć udział:

  • Personel medyczny – lekarze i pielęgniarki z placówek Podstawowej Opieki zdrowotnej, których siedziba znajduje się na terenie makroregionu centralnego (województwo mazowieckie, łódzkie),
  • Osoby w wieku aktywności zawodowej z woj. mazowieckiego i łódzkiego, w szczególności zamieszkujące regiony częstego występowania kleszczy i wykonujące zawody, które sprzyjają podwyższonemu ryzyku kontaktu z tymi pasożytami.

Lista placówek POZ realizujących program profilaktyki chorób odkleszczowych (LISTA)

Więcej informacji udziela biuro projektu „Program profilaktyki chorób odkleszczowych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji”

ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa
tel.: 22 670 91 55
e-mail: odkleszczowe@spartanska.pl